Náš rodinný penzion se nachází nad obcí Zelená Lhota v klidném prostředí na samotě pod lesem, s krásným výhledem na Šumavské hvozdy.
Wifi připojení v penzionu!
Obrázek penzionu

 

Ubytování od 1.5. - 30.9.
Cena za osobu na jednu noc 550,- Kč.
Cena za osobu na dvě a více nocí 450,- Kč.
Dítě do 2 let zdarma (bez nároku na lůžko).
Dítě do 10 let 300,- Kč / noc.
Cena za snídani 150,- Kč / osobu.
Snídaně nutné objednat předem.
Ceny jsou uvedeny bez poplatku městu ( á 25,- Kč/noc).

Ubytování od 1.10. - 30.4.

Cena za osobu na jednu noc 650,- Kč.

Cena za osobu na dvě a více nocí 490,- Kč.

Dítě do 10 let 390,- Kč.

Dítě do 2 let zdarma (bez nároku na lůžko).

Dítě do 10 let samostatně na pokoji cena jako za dospělou osobu.

 

Pronájem celého penzionu 6 000,- /noc + vratná kauce 3 000,- Kč. Cena je uvedená za 14 osob,každá další osoba 450,- Kč/noc. Maximální počet osob v penzionu je 24 ! Při pronájmu celého penzionu snídaně objednat nelze!

Cena snídaně za osobu 150,- Kč ( nutno objednat předem).

K uvedeným cenám není započítán poplatek městu , tj. osoba nad 18 let 25,- /den.

Se psem ubytování neposkytujeme.
 
 

Další služby

Parkovné zdarma.
Zapůjčení dětské postýlky jednorázový poplatek 250,- Kč.
Možnost zapůjčení pípy na pivo za poplatek 1 000,- Kč / týden.

Ceny platí pro rok 2022!

 

Provozní doba pro nástup ubytování

PO - PÁ    16:00 - 21:00
SO - NE    19:00 - 21:00
Po telefonické domluvě možný jiný čas příjezdu.

Při ukončení pobytu odjezd do 10:00.

Záloha za ubytování ve výši 40% z celkové částky pobytu se platí po předběžné objednávce ubytování a je nutné jí složit         na č.ú. do 14 dnů po potvrzení objednávky. Zbytek ceny se hradí na začátku ubytování.
Stornovací podmínky
Dojde-li ke zrušení objednávky pobytu v době dříve než do 30 dnů před uvedeným datem nástupu, činí stornovací poplatek 50 % zaplacené zálohy. Dojde-li ke zrušení objednávky pobytu v době od 29 dnů před datem nástupu,nebo nedojde-li k nástupu v tento den vůbec, činí stornovací poplatek 100 % zaplacené zálohy. Ubytovatel nebude účtovat žádné storno poplatky při zrušení objednávky pobytu či nenastoupení pobytu jen v případě vážné nemoci či úmrtí ( nutno doložit ). Storno poplatek nebude účtován v případě, že pobyt bude zrušen ze strany ubytovatele.

Zrušení objednávky pobytu lze provést ze strany objednavatele či ubytovatele pouze písemně. Za den zrušení objednávky   pobytu se považuje den, kdy bude oznámení doručeno ubytovateli, resp. objednavateli. V případě zrušení pobytu dle            bodu II. je objednavatel povinen tyto důvody doložit.

V případě předčasného ukončení či přerušení pobytu bez zavinění na straně ubytovatele nevzniká tomuto povinnost vrátit zaplacenou cenu pobytu, ani její poměrnou část. Ubytovatel však může, s ohledem na zvlášť závažné důvody, postupovat odlišně od tohoto ustanovení.

Pokud dojde ke splnění podmínek vrácení prokazatelně zaplacené zálohy ( resp. její poměrné části ), ubytovatel ji vrátí způsobem, jenž určí objednavatel a to do 30-ti dnů ode dne, kdy došlo k počátku běhu lhůty pro její vrácení ( tj. K doručení písemného zrušení objednávky ubytovateli ).

Rezervace ze strany penzionu je závazná až po zaplacení zálohy za pobyt. Záloha je obvykle ( pokud se ubytovatel a ubytovaný nedohodnou jinak ) 40 % z celkové částky pobytu.
Ceny jsou uvedeny bez poplatku městu Nýrsko.

Všeobecné ubytovací podmínky

Objednavatel je povinen dodržet nástupní datum a dle provozní doby pro nástup ubytování ( pokud není dohodnuto jinak )           a ukončit pobyt v uvedený den odjezdu,tj. do 10.00 hod.

Ubytovaný je povinen, v případě způsobení škody ubytovateli, mu tuto uhradit na místě v hotovosti. Na zaplacenou škodu má právo si od ubytovatele nechat vystavit písemné potvrzení.

Ubytovaný je v průběhu pobytu povinen dodržovat pořádek a čistotu v rekreačním objektu i jeho okolí a zachovávat noční klid      (v době od 22.00 do 06.00 hod. ).
Na pokojích je zakázáno kouření a rozdělávání ohně.
Uhrazením zálohy či celé ceny pobytu bere objednavatel tyto podmínky na vědomí a souhlasí s nimi.